Informacije

Vitezi in roparji

Vitezi in roparji

Na otoku živijo dve vrsti ljudi: gospodje, ki vedno govorijo resnico, in prevaranti, ki vedno lažejo. Trije prebivalci otoka: Adrián, Benjamín in Conrad govorijo:

Adrian pravi:
- Vsi smo prevaranti.

Toda Benjamin ga popravi in ​​reče:
Točno eden od nas je gospod.

Nam lahko poveste, koliko gospodov in koliko lopov je v skupini?

Rešitev

Adrian ne more biti gospod, ker če bi bil gospod, bi bila njegova izjava napačna, kar bi bilo v nasprotju z definicijo gospoda. Zato je Adrian lopov, njegova trditev pa je posledično napačna. To pomeni, da ne morejo biti vsi prevaranti in da mora biti vsaj eden gospod.

Če je Benjamin gospod, bi govoril resnico, zato bi bil na otoku samo en gospod, ki bi bil on, Conrad pa drugi mojster.

Če Benjamin laže, bi bil to lopov in njegova trditev Točno eden od nas je gospod bi bilo napačno, to bi pomenilo, da ne bi bilo gospoda ali da bi jih bilo več. Če ne bi bilo gospodov, bi bil Adrianin stavek resničen, kar je nemogoče, saj smo ugotovili, da je Adrian lopov. Če bi bilo več enega gospoda in ker vemo, da je Adrian lopov, bi bila Benjamin in Conrad gospod, kar nasprotuje naši drugi hipotezi, da bi Benjamin lagal in bi bil lopov.

Torej je edina možna rešitev ta Na otoku sta gospod Benjamin in dva lovca, ki sta Adrian in Conrad.

Video: My journey from Marine to actor. Adam Driver (Februar 2020).